single-image

Rodzaje certyfikatów SSL

Rodzaje certyfikatów SSL

Najpopularniejszą kategoryzacją certyfikatów SSL jest ich podział z uwagi na typ weryfikacji. Mając ten czynnik na względzie można wyróżnić następujące rodzaje:

  • Domain Validation (DV) – jest to podstawowa forma zabezpieczenia, umożliwiająca ochronę danych transmitowanych w certyfikowanej domenie. Przy wydawaniu certyfikatu weryfikacji poddawana jest wyłącznie zgłaszana domena. Oznacza to, że sprawdzone zostaje czy pod adresem domeny jest faktycznie opublikowana strona www, natomiast nie poddaje się weryfikacji danych firmy wnioskującej o certyfikat DV.
  • Organization Validation (OV) – stanowi rozszerzony rodzaj uwierzytelnienia. Podobnie jak model podstawowy również certyfikat OV zapewnia szyfrowanie transmitowanych informacji w wyznaczonej domenie. Podczas wydawania certyfikatu weryfikacji poddawana jest już nie tylko sama domena, ale także firma wnioskująca. Przy sprawdzaniu firma bądź osoba ubiegająca się o certyfikat OV może zostać poproszona o wyciąg z KRS-u lub umowę spółki.
    Charakterystyczna dla tego rodzaju certyfikacji jest pojawiająca się nazwa firmy po kliknięciu na pieczęć bezpieczeństwa (z reguły w postaci symbolu kłódki).
  • Extended Validation (EV) – ten rodzaj certyfikatu określany bywa również jako pełne uwierzytelnienie. Jego posiadanie to jasny przekaz dla użytkowników, że strona ma najsilniejszą weryfikację tożsamości. Przejawia się to widoczną nazwą firmy i zielonym oznaczeniem w pasku z adresem URL domeny. Przy wydaniu certyfikatu EV zarówno strona, jak i firma poddawane są szczegółowej weryfikacji. Firma bądź osoba wnioskująca jest sprawdzana pod kątem: faktycznej obecności fizycznej, statusu prawnego, realnego prowadzenia działalności, zgodności z danymi urzędowymi.

You may like