Podstawowe skróty klawiaturowe Photoshop na Windows

Podstawowe skróty w Photoshopie

Tworzenie nowego dokumentu
Ctrl + N

Tworzenie nowej warstwy
Shift + Ctrl + N

Wypełnienie warstwy
Alt + Delete (pierwszy plan) lub Ctrl + Delete (tło)

Spłaszczenie warstw
Ctrl + Shift + E

Nowa warstwa poprzez kopiowanie
Ctrl + J

Nowa warstwa z zaznaczonego elementu
Ctrl + Shift + J

Przenoszenie warstwy na początek
Ctrl + Shift +]

Przeniesienie warstwy na spód
Ctrl + Shift + [

Przeniesienie warstwy o jedną w górę
Ctrl +]

Przeniesienie warstwy o jedną w dół
Ctrl + [
Jeśli zdecydujesz się zmienić umysł, zawsze możesz wybrać obraz i wysłać go na tylną część stosu.

Kopiowanie wielu warstw
Shift + Ctrl + C

Ponownie ostatni krok:
Ctrl + Shift + D

Usunięcie zaznaczenia:
Ctrl + D

Zmiana rozmiaru warstwy:
Ctrl + T

Nowy projekt:
Ctrl + N

Przesuwanie obszaru:
Spacja

Zapisywanie:
Ctrl + S (zapisanie projektu) Shift + Ctrl + S (zapisywanie do różnego formatu) Ctrl + Shift + Alt + S (zapisywanie grafiki do internetu)

Powiększanie/oddalanie:
Ctrl + plus(+) lub Ctrl + minus (-), skrót działa również po wciśnięciu Ctrl + skrolowanie myszy w górę lub w dół

Podgląd projektu na ekranie:
ab

Zaznacza wszystko – CTRL+A

Włącza narzędzie do przekształcania, czyli prostowania albo wykrzywiania zdjęć (T jak transformacja): CTRL+T
Dookoła aktywnej warstwy pojawia się obwiednia z kwadracikami na rogach/bokach i za te kwadraciki można ciągnąć. Jeśli przytrzymamy przy tym Shift, zostaną zachowane proporcje boków, jeśli Ctrl – można zdjęcie zniekształcać. Gdy chcemy zastosować to narzędzie na warstwie tła, należy najpierw wcisnąć Ctrl+A, a potem dopiero Ctrl+T.

Włączenie, wyłączenie siatki – Ctrl+’

Tworzy nową warstwę z takiego stanu zdjęcia, jaki aktualnie widzimy na ekranie, i umieszcza ją powyżej aktywnej warstwy: Ctrl+Alt+Shift+E

Skróty w Photoshopie – edycji koloru

Edycja krzywych
Ctrl + M

Balans kolorów
Ctrl + B

Edycja nasycenia
Ctrl + U

Skróty w Photoshopie – edycja tekstu

Zwiększanie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 2 punkty
Ctrl + Shift +>

Zmniejszanie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 2 punkty
Ctrl + Shift + <

Zwiększanie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 10 punktów
Ctrl + Alt + Shift + >

Zmniejszanie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 10 punktów
Ctrl + Alt + Shift + <

Wyrównanie tekstu do lewej
Ctrl + Shift + L

Wyrównianie tekstu do prawej
Ctrl + Shift + R

Ctrl+M: Krzywe
Ctrl+Q: Barwa/Nasycenie
Ctrl+B: Balans kolorów
Ctrl+Shift+X: Formowanie.

Ctrl+Z: Cofnij.

Ctrl+Shift+Z: Ponów.
Ctrl+V: Wklejanie
Ctrl+T: Transformacja obiektu.
F1: Zmiana kolorów na czarno-biały do patrzenia na to, czy walory są dość kontrastujące.
F2: Odbij obszar roboczy w poziomie.
F3: Odbij obszar roboczy w pionie.

Skróty – operacje na warstwach

Shift+Ctrl+N: Nowa warstwa, chociaż ja najczęściej klikam myszką, bo przezwyczaiłam się do myszkowego ustawiania warstw.
Shift+F2: Duplikuj warstwy.
Shift+F3: Scal warstwę z tą poniżej.
Shift+F4: Usuń warstwę.

Shift + Ctrl + E: Scala wszystkie widoczne warstwy w jedną.
Ctrl + E: Scala zaznaczone dwie lub więcej warstw.
Ctrl + Alt + E: Scala zaznaczone warstwy tworząc z nich nową warstwę zachowując warstwy pod spodem.

Narzędzia:

Resetuj kolory: D
Zamiana kolorów: X
Pipeta do pobierania koloru: I
Wybór pędzla: B (dodatkowe poruszanie się między pędzlami zapewnia nam , / .)
Zmiana wartości krycia narzędzia: Liczby od 1 do 0 (po wybraniu narzędzia wciskamy liczbę 1 i krycie zmienia się adekwatnie do 10%)
Zmiana wielkości narzędzia: Alt + Prawy przycisk myszy + przesuwamy kursor w lewo lub prawo
Twardość narzędzia: Alt + Prawy przycisk myszy + przesuwamy kursor w górę lub w dół

Obraz:

Zmiana poziomu: Ctrl + L
Edycja krzywych: Ctrl + M
Balans kolorów: Ctrl + B
Barwa/nasycenie: Ctrl + U
Konwersja kolorów obrazu do szarości: Ctrl + Shift + U
Szybkie poprawki graficzne: Ctrl + Shift + L (Auto tony); Alt + Shift + Ctrl + L (Auto kontrast); Shift + Ctrl + B (Auto kolor)
Zmiana rozmiaru obrazu: Ctrl + Alt + I

inne ważne skróty klawiszowe:

Ctrl + Z: Cofnij. Cofa ostatnio wykonaną czynność w programie. Ponowne naciśnięcie przywraca tą czynność.
Shift + Alt + Z: Cofnij. Cofa więcej niż jedną czynność. Ilość cofnięć jest zależna od tego, ile czynności ustawimy w opcjach programu.
Ctrl + Shift: Zmiana języka klawiatury. Czasem podczas pracy mi się przestawia. Warto wiedzieć co nacisnąć, gdy zamiast „Z” mamy „Y” i odwrotnie

Tab: Chowa panele boczne zostawiając tylko obrazek na którym właśnie pracujemy.
Tab + Shift: Chowa panele z prawej zostawiając panel z narzędziami.
F: Zmiana trybu widoku na pełnoekranowy z narzędziami. Kolejne naciśnięcie chowa narzędzia zostawiając grafikę na pełnym ekranie. Panele narzędziowe pokazują się po najechaniu myszką do któregoś boku. Kolejne naciśnięcie „F” przywraca widok standardowy.
Ctrl + +(plus) lub Ctrl + -(minus): Przybliżenie lub oddalenie.
Alt + scrool: przybliżenie lub oddalenie.
Z + ruchy myszy: podobnie jak wyżej. Nie działa to fajnie w starszych wersjach Photoshopa, ale przy CS6 bardzo przyśpiesza nawigację.

Jeśli chodzi o narzędzia, to po najechaniu na paletę pojawi się ściąga ze skrótem klawiszowym.
Warto pamiętać, że używając klawisza Shift możemy zmienić opcję narzędzia zdefiniowanego pod daną literą. Np jeśli G oznacza Gradient, to naciśnięcie Shift + G wybiera nam wiaderko wypełnienia kolorem. Ponowne naciśnięcie Shift + G wraca nam gradient.
Warto nauczyć się, których narzędzi możemy używać zamiennie. Na przykład litera B jest dla Pędzla (Brush Tool) a E dla Gumki (Eraser Tool). Z kolei posługując się pędzlem używając klawisza X zmieniamy kolor jakim się posługujemy (możemy zdefiniować dwa, na wierszch i na spód). Nawyki te znacznie przyśpieszają pracę.

Shift + Ctrl + I: Odwróć zaznaczenie. Jeśli mamy zaznaczony jakiś fragment obrazu, to po tej kombinacji mamy zaznaczone wszystko poza tym fragmentem.
Ctrl + Alt + I: Zmiana wielkości i rozdzielczości obrazu.
Shift + Ctrl + N: Tworzy nową warstwę.
Shift + F5: Wypełnia warstwę kolorem.

Narzędziowe skróty klawiszowe

Skróty klawiszoweDo czego służy
VPrzesunięcie; pozwala chwycić obiekt i go przesunąć, bardzo często używany i przydatny.
MZaznaczenie prostokątne lub eliptyczne; rzadko używam, ale często się pojawia w zestawieniach.
LLasso tool, jedno z najbardziej potrzebnych narzędzi. Pozwala rysować kształty, które następnie można szybko zakolorować. Niezbędne do cieniowania. Pozwala na dynamiczniejsze konstruowanie kształtów niż rysowanie pędzlem.
WRóżdżka.
CKadrowanie, przydaje się na końcu, gdy chcemy przyciąć pracę, co zawsze należy robić. Wciskając O, dodatkowo można zobaczyć różne linie pomocnicze np. złoty podział.
IKroplomierz. Eye-drop tool. Narzędzie podstawowe do próbkowania koloru. Warto wiedzieć, że szybciej można się do niego dostać wciskając Alt podczas rysowania pędzlem.
BPędzel, ten klawisz powinien być aż wytarty od częstego używania.
EGumki używa się tak samo często jak pędzla. Nie służy ona tylko do wymazywania, ale również do rzeźbienia linii, cienia i kształtów.
NPędzel mieszający, który dobrze mieć obok B na klawiaturze.
HGradient to potężne narzędzie, więc należy mu się osobny skrót klawiszowy. Dzięki niemu cieniuję lub nadaję tłu głębię.
SSmużenie, które wykorzystujemy przy wygładzaniu, czyli raczej w końcowym etapie pracy.
TTekst, przydaje się do umieszczania podpisów na rysunkach.
A oraz FZamiast nawiasów kwadratowych A służy do zmniejszania pędzla, a F do powiększania go.
DReset kolorów (czarny i biały).
XZmiana kolorów górnego z dolnym.