Czyszczenie, odchudzanie bazy danych Prestashop

Często widzimy, że baza danych mysql w Prestashop bardzo się rozrosła, jej pojemność jest coraz większa. Nie korzystamy zwykle ze zgromadzonych latami statystyk wejść w panelu administracyjnym a to zwykle one rosną. Dobrze jest więc co jakiś czas odchodzić bazę danych z niepotrzebnych informacji czy „śmieci”, jeśli tego nie analizujemy. Szczególnie dobrze jest wyczyścić „niepotrzebne” nadmiarowe tabele w bazie przed przeniesieniem sklepu na Prestashopie na inny serwer. Nagle może się okazać że baza która miała pojemność 150MB po wyczyszczeniu ma ok 30MB.

czyszczenie bazy danych w Prestashop:

TRUNCATE TABLE ps_connections;
TRUNCATE TABLE ps_connections_source;
TRUNCATE TABLE ps_connections_page;
TRUNCATE TABLE ps_guest;
TRUNCATE TABLE ps_log;
TRUNCATE TABLE ps_pagenotfound;

dodatkowo:
TRUNCATE TABLE ps_referrer;
TRUNCATE TABLE ps_referrer_shop;
TRUNCATE TABLE ps_referrer_cache;

nie czyścimy:
TRUNCATE TABLE ps_mail;

Delete temporary images in a Prestashop website

Login with your FTP account or hosting account, delete all files in PRESTASHOP_ROOT/img/tmp
DELETE FROM ps_specific_price WHERE to != ‘0000-00-00 00:00:00’ AND to < NOW()
DELETE FROM ps_specific_price_rule WHERE to != ‘0000-00-00 00:00:00’ AND to < NOW()

TRUNCATE TABLE ps_statssearch;
TRUNCATE TABLE ps_smarty_cache;
TRUNCATE TABLE ps_smarty_last_flush;
TRUNCATE TABLE ps_smarty_lazy_cache;

You may like